ZNACZENIE PRAKTYCZNEGO DZIAŁANIA

Z tego powodu, jak sądzę, znaczenie praktycznego działania jest w badanym środowisku bardzo duże, nadawana mu tam ranga może przesądzać o sprowadzeniu kształcenia w holenderskiej Windesheim do formuły modelu praktycznego. Praktyczny model kształcenia znajduje też, jak sądzę, swoją reprezen­tację w przygotowaniu badanych amerykańskich studentów. W ich na­stawieniach wobec współpracy rodzina-szkoła-gmina widoczne jest pewne bazowanie na wzorach, trudno jednak potwierdzić w tym ze­wnętrzny charakter ich odpowiedzialności. Wyżej dokonane analizy w zakresie potocznej wiedzy o rzeczywistości, wartości, ocen i dyspozy­cji do zachowań wskazują też na praktyczność jako swoistą zasadę ich myślenia o współpracy. Na przykład, podawanie konstruktywnych, moc­no osadzonych w lokalnych realiach rozwiązań w jej zakresie; bezpośred­nie odwoływanie się do wiedzy płynącej z kursów przedmiotowych, rysowanie podręcznikowych schematów dotyczących partnerstwa, uj­mowanie ideału współpracy jako wyuczonej jedności środowisk itd., może stanowić potwierdzenie obecności elementów tego modelu w obejmującym ich kształceniu. Nie jest to jednak z pewnością model w nim wiodący.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)