ZGODNOŚĆ ODCZUĆ

Wydaje się w związku z tym, że partner w rozumieniu holenderskich badanych jest zarazem współwyznawcą, tkwi bowiem w ich podejściu pewne przed-założenie, że partner jest wyrazicielem tych samych war­tości, należy do wspólnoty, której całkowicie podporządkowana ma być szkoła, wspólnoty, dla której spójność ideologiczna ma znaczenie klu­czowe.Natomiast zgodność odczuć Holendrów, co do dobrej jakości ich przygotowania do współpracy ze środowiskiem, z ich wysoką gotowo­ścią do jej podjęcia, stanowi przesłankę pozwalającą określać wyjścio­we dyspozycje do zachowań. Z ukazanego w analizach obrazu wynika, że holenderscy studenci będą aktywnie działać w środowisku, współ­pracując z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem szkoły.W związku z tym jednak, że w ich orientacjach, ogólnym myśleniu o    rzeczywistości rodziny-szkoły-gminy odkrywa się dyskurs instytu­cjonalny o wyraźnie ideologicznym podłożu (dominacja religijnego ob­razu świata, wiodące wartości protestanckie), zasadne wydaje się rozumienie przyszłej aktywności zawodowej badanych w kategoriach praktyk repartycyjnych, repulsywnych.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)