WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  • Przekazywanie informacji: obie strony mogą się dzielić swoimi spostrzeżeniami odnośnie rozwoju, zachowania, potrzeb, problemów dziecka. W ten sposób mają szansę na uzyskanie pełnego obrazu tego, co się dzieje z dzieckiem – np. nauczyciel może podzielić się z rodzica­mi swoim spostrzeżeniem, że dziecko ostatnio chodzi smutne, a rodzic może poinformować nauczyciela o problemach, jakie dziecko przeży­wa, np. w związku z przyjściem na świat młodszego braciszka.Planowanie i stymulowanie rozwoju dziecka. Jest to bardzo waż­ny obszar zadań związanych z wychowaniem dziecka, w którym ro­dzice i nauczyciele mogą ze sobą współpracować. Daje to szansę na jak najpełniejszy rozwój potencjału dziecka. Niestety sadzę, że najczęściej nie jest to dostrzegane – obie strony mają tendencję do koncentrowa­nia się przede wszystkim na problemach.Rozwiązywanie problemów.Zakładając, że każda ze stron przyjmie odpowiedzialność za rozwią­zanie własnych problemów w relacji z dzieckiem (tzn. radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka, stawianie granic, motywowanie go do współpracy itp.), ważnym obszarem współpracy rodziców i nau­czycieli może być pomaganie dziecku w rozwiązywaniu problemów, które ono przeżywa – szczególnie tych, które dotyczą nauki i funkcjo­nowania w szkole, np. gdy dziecko nie radzi sobie z wymaganiami szkol­nymi, ma kłopoty w relacjach z rówieśnikami, przeżywa silne stresy podczas klasówek, straciło wiarę we własne siły lub weszło w „rolę”, która ogranicza jego rozwój.
Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)