WPISANIE W MODEL

W model ten wpisują się „miękko” wszystkie niemal nastawienia amerykańskich badanych, określane w toku analiz jako cechy nauczy- ciela-sprzymierzeńca. Wśród nich przypomnieć tu można m.in. akcen­towanie jedności środowisk życia/edukacji dziecka, koncentrację na idei wielokulturowości i dobrostanie osiąganym we współpracy przez wszystkie zaangażowane w nią stronyNade wszystko jednak istotnym rysem tych zorientowań okazała się, przenikająca je polityczność. Stała się ona zasadą ustalania znaczeń w obrębie badanego wycinka rzeczywistości. Studenci amerykańscy przedstawiali swoje myślenie o współpracy rodzina-szkoła-gmina w perspektywie wielowymiarowej, szeroko, z uwikłaniem w nie spo­łecznego porządku, relacji instytucji państwa/prawa/społeczeństwa. Ten rys ich orientacji najpełniej wydaje się potwierdzać występowa­nie modelu „Praktyki myślenia” w kształceniu nauczycieli w badanym środowisku. Jego obecność wiąże się z planowo krytycznym ukierun­kowaniem treści akademickiego kształcenia oraz funkcjonowaniem uczelni w bliskich związkach z lokalnym otoczeniem, niejako w odpo­wiedzi na jego potrzeby, o czym już pisałam.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)