PRZYKRE DOŚWIADCZENIE

Przykre doświadczenia we wzajemnych kontaktach, potwierdza­jące przekonania i powodujące narastanie obaw i niechęci;  „zamieszanie kompetencyjne”, które powoduje, że oczekiwania obu stron wobec siebie są nierealistyczne, a interwencje wobec dziecka źle wymierzone i nieskuteczne, co pociąga za sobą ne­gatywne konsekwencje zarówno w relacji nauczyciele-rodzice, jak i w relacji każdej ze stron z dzieckiem; niskie poczucie własnych kompetencji nauczycieli i rodziców sprzyja deprecjonowaniu drugiej strony we wzajemnych kontak­tach, a niestety czasem w oczach dziecka;  brak umiejętności wychowawczych powoduje narastanie poczu­cia bezradności obu stron wobec trudnych zachowań dzieci, wza­jemne obwinianie się (często tak się dzieje, gdy dojdzie do tragedii np. śmierci dziecka, czy popełnienia przez nie przestępstwa), a w konsekwencji narastanie problemów wychowawczych. Pomiędzy nauczycielami i rodzicami wytwarza się relacja oparta na podporządkowaniu jednej ze stron (w dotychczasowym systemie szkol­nym najczęściej słabszą stroną byli rodzice, obecnie zdarzają się też sy­tuacje odwrotne, szczególnie w szkołach społecznych, gdzie praca nauczycieli jest finansowana przez rodziców).

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)