PROFESJONALISTA

Za podobne w orientacjach badanych grup można uznać nastawie­nie na profesjonalizm, jednak jego zabarwienia są znacząco odmienne.Profesjonalista amerykański to sprzymierzeniec, wypowiadający się w imieniu swoich podopiecznych (np. podporządkowanych, osadzo­nych w wąskiej roli rodziców), legitymizowany w tej działalności swoim zaawansowanym wyspecjalizowaniem w zakresie współpracy rodzina- -szkoła-gmina.Polski profesjonalizm oznacza natomiast odwołanie do formalnego statusu wykształcenia wyższego oraz prawa, precyzującego role i – w na­szej rzeczywistości – chroniącego swobody nauczyciela.Profesjonalizm holenderski jest natomiast zakotwiczony w religij­nym obrazie świata. Kształtuje on partnerstwo jako rodzaj wyznaniowej wspólnoty, w której spoiwem łączącym współdziałające jednostki jest ideologia, tu protestancka, stawiająca w centrum zainteresowania do­bro ogólne i rozwijająca publiczną sferę życia społecznego, z jego insty­tucjonalnym porządkiem. Jak wynika z analiz, wszystkie badane środowiska łączy dyskursyw- ność, zaznaczająca się w scharakteryzowanych elementach orientacji badanych osób.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)