PRAKTYKA MYŚLENIA

Znaczenie takie zyskuje raczej kolejny z trzech, prezen­towanych tu za J. Rutkowiak:Model ten znajduje podstawy w krytycznej myśli filozoficznej, wy­suwającej na czoło problematykę rozumienia (wraz z nim – kompeten­cji interpretacyjnych) i podważającej zarówno klasyczne ujęcia opozycji podmiot-przedmiot, jak i tradycyjną edukację. Model ekspo­nuje jedność myślenia i działania, „całościowość wiedzy, wspólnoto- wość ciągle ponawianego wysiłku rozumienia świata, jednoczącego nauczycieli i uczniów; samodzielność nauczyciela, tworzącego własne metody pracy i będącego krytykiem osobiście odpowiedzialnym za własne działania, których nie sposób oderwać od własnego myślenia, gdyż – jako takie – są one aktywnością ukierunkowaną na poszukiwa­nie dla siebie ludzkiej możliwości znalezienia się w świecie”.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)