POLSKI MODEL NAUKOWEGO KSZTAŁCENIA

Polski model naukowego kształcenia, ustalony w badaniu, nijak nie przystaje już do wymagań rzeczywistości, a ciągle kreowany w nim pozytywistyczny etos uruchamia reprodukcję, nie zaś antycypa­cję wzorów kulturowych i grozi nieustannym samoodtwarzaniem się totalitarnego porządku społecznego. Amerykański natomiast („Prakty­ka myślenia”) zagubił myślenie o człowieku pojmowanym holistycznie, rozwijając wiedzę typu eksperckiego. Z kolei holenderski, „praktycz­ny”, zwalnia kształconych z samodzielnego myślenia i w warunkach do­minacji określonych wartości, ideologii, odsłania i wróży rozwój form społecznego i jednostkowego zniewolenia.Nade wszystko jednak zmienić się powinna orientacja przyszłych nauczycieli na rzeczywistość współpracy z rodzicami i członkami lokal­nego otoczenia szkoły oraz – wiążąca się z nią bezpośrednio – sytuacja stron tej współpracy w szkole i lokalnej wspólnocie.Rozumiejące nastawienie wydaje się niezbędne w świetle przeprowa­dzonych badań, a dyskurs profesjonalizmu w relacjach rodzina-szkoła- -gmina, powinien ustąpić miejsca praktyce partnerskiego układania się podmiotów w toku codziennego życia.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)