ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nauczyciele są odpowiedzialni za to, jaki wpływ wywrą na dziecko. Dla rodziców może być istotne uświadomienie sobie, że nauczyciel jest ważną osobą dla ich dziecka i dlatego warto podjąć z nim współpracę.Nauczyciele są odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów, ja­kie mają z zachowaniem dziecka (gdy dziecko przekracza ich gra­nice, nie spełnia wymagań, nie chce z nimi współpracować). W takich sytuacjach interwencję powinien podjąć przede wszyst­kim nauczyciel. Ważne, żeby umiał oddzielić sytuacje, które sam powinien rozwiązać, od takich, gdzie warto i należy wzywać ro­dziców. Znajoma, której dziecko uczyło się w szkole w Kanadzie, opowiadała, jak przypadkowo dowiedziała się, że jej syn wykony­wał jakąś pracę na rzecz szkoły (było to konsekwencją jego niewła­ściwego zachowania). W rozmowie z dyrektorem wyraziła swoje zaniepokojenie i oburzenie: „Dlaczego nie poinformowano mnie o tym, że syn źle się zachował!” W odpowiedzi usłyszała: „To była sprawa pomiędzy nami i już została załatwiona”. Myślę, że gdyby nauczyciele potrafili sami radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, punkt ciężkości w kontaktach nauczyciele-rodzice prze­niósłby się z problemów nauczycieli na problemy dzieci.Nauczyciele nie mają wpływu na to, jak rodzice wychowują swo­je dzieci. Mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat funk­cjonowania dziecka, jego problemów i potrzeb, sugerować im własne pomysły rozwiązań, ale to rodzice ostatecznie decydują o tym, co zrobią.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)