ODCHODZENIE OD DZIAŁAŃ

Chodzi zatem o odchodzenie od działań ukierunkowanych na profesjonalizm w zakresie wąskich spec­jalizacji, ku wzorowi eksponującemu zintegrowane przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy z człowiekiem i wspólnotą, przy zacho­waniu krytycznej perspektywy programowej studiów, wkomponowu­jącej się w model „Praktyki myślenia”. Ustawiczność krytycznej praktyki akademickiej w USA, podobnie jak w warunkach holenderskich uzasadnione zorientowanie na prakty­kę, powinny wyraźnie zmierzać ku samodzielności oraz kształtowaniu jedności myślenia i działania studentów tak, by nie wykazywali oni bier­ności interpretacyjnej w ryzykownym zaufaniu znormalizowanym po­rządkom, w których rola mówcy staje się nierzadko rolą bezkrytycznie przyjmowanego wzoru.Jak stwierdza J. Rutkowiak, „…tam, gdzie program nauczania jest skoncentrowany na ustawicznej pracy krytycznej, zdobywaniu umiejęt­ności czytania tekstów «obok», «ponad», «spoza», gdzie celem pracy jest zdobywanie umiejętności samodzielnego definiowania i redefiniowa- nia świata, gdzie dopuszczane jest do głosu antycypacyjne i aktywne uczestnictwo w świecie, a więc tam, gdzie główny akcent położony zostaje na emancypacyjno-innowacyjną funkcję kształcenia, tam istnie­ją warunki ku temu, aby studenci osiągali postkonwencjonalne stadium kompetencji interpretacyjnych i wykonawczych”.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)