OBSZAR KOMPETENCJI

Rodzice mają uprawnienia rodzicielskie, a więc wszelkie prawa do decydowania o wychowaniu i kształceniu dziecka. Rodzice decydują, jakiej szkole i jakiemu nauczycielowi powierzą swoje dziecko (jest to możliwe od czasu, gdy w szkolnictwie podstawowym przestała obowią­zywać ścisła rejonizacja, a oferta poszerzyła się o szkoły społeczne).Rodzice ponoszą odpowiedzialność: za dziecko, jego zdrowie, rozwój, wychowanie, przygotowanie do samodzielnego życia. Kochają swoje dziecko i na tyle, na ile potrafią, starają się o nie troszczyć. W wychowaniu kierują się jego dobrem (tak jak to pojmują), a także wartościami i zasadami, jakie uznają w życiu za ważne. Korzystają ze swoich zasobów – doświadczenia życiowe­go, umiejętności, miłości do dziecka. Warto pamiętać, że rodzi­ce starają się dać swojemu dziecku to, co najlepsze, jednak nie są w stanie dać mu więcej, niż to czym sami dysponują.Rodzice zaspokajają potrzeby materialne i emocjonalne dziecka i bez względu na to, na ile dobrze wywiążą się z tego zadania – z punktu widzenia rozwoju psychicznego dziecka i jego potrzeb więź z rodzicami zawsze jest najważniejsza.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!