NIEZALEŻNIE OD DECYZJI

Istotne jest również, by oferta uniwersyteckiego kształcenia w Polsce wzbogacona została o treści, wprost ujmujące zagadnienie współpracy rodzina-szkoła-gmina. Poruszanie go na marginesie, obok innych tre­ści uznanych za wiodące, łączy się z nadawaniem mu planowo niższej rangi i pobieżnym studiowaniem. Trudno jednak orzec, czy optymalną jest formuła dowiązania przedmiotów, skoncentrowanych na przygoto­waniu nauczyciela do czekającej go współpracy ze środowiskiem. W świetle analizy orientacji amerykańskich studentów, nacechowanej ekspercko pod wpływem specjalizacyjnych ukierunkowań akademickie­go kształcenia, należy wykazać dużą ostrożność w decydowaniu o tej sprawie. Mogą to być odrębne, specjalne przedmioty lub/i szczegółowe treści umieszczane w ramach innych przedmiotów i realizowane w spo­sób planowy.Natomiast niezależnie od decyzji, co do form organizacyjnych, pod­stawy kompetencji przyszłych nauczycieli w zakresie współpracy z naj­bliższym im środowiskiem bezwzględnie powinny być kształtowane w toku studiów. Obecna sytuacja, w której treści te występują enigma­tycznie, okazjonalnie, w zależności od woli prowadzących, nie może utrzymywać się dalej. Niedawno wprowadzone Minimum programo­we dla kierunku pedagogika, niestety, również nie uwzględnia tej pro­blematyki.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)