Moc książek

Choć musimy się starać o to, aby dziecko posiadało zdrowy krąg kontaktów z ludźmi, powinniśmy również pamiętać, że możemy wpływać na ich myślenie przez lekturę. Spróbuj wyrobić w dziecku miłość do dobrych książek, włączając w to Biblię. Większość dzieci lubi czytać. Naszym zadaniem jest zachęcać je do tego. Dobre książki mogą zajmować dziecko, również nastolatka, przez wiele godzin. Mogą one wzmacniać chrześcijańskie wartości, które dziecko uzna za swoje, oraz uczyć nowych zasad. Proponuję, abyś zapoznał starsze dzieci z biografiami i dziennikami kilku wspaniałych chrześcijan z przeszłości, takich jak Hudson Taylor, Dwight Moody, Jonathan Edwards, Jim Elliot, George Whitefield, Daw- son Trotman, Billy Sunday, Erie Liddell, John Bunyan i C. S. Lewis, by wymienić choć kilku. Poznawanie tych duchowych gigantów, ich dokonań i błędów, może być wspaniałym przykładem i natchnieniem dla twojego dziecka. Bardzo pomocne mogą być również życiorysy chrześcijańskich sportowców i muzyków. Bycie rodzicem dzisiaj, w naszej postchrześcijańskiej kulturze, nie jest łatwe. Nie pomaga również to, że mamy bardzo mało czasu dla dziecka w wieku szkolnym. Jeżeli jednak wszystko dobrze przemyślimy, zaplanujemy i włożymy w to dużo wysiłku, będziemy mogli otoczyć dzieci zdrowym kręgiem ludzi i w ten sposób chrześcijańskie wartości będą w nich umacniane.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)