MAŁO OPTYMISTYCZNA PERSPEKTYWA

Mało optymistyczną jest bowiem perspektywa, w której kontrolo­wanie, kierowanie i manipulowanie ludźmi staje się normą działania, powszechnie uznawanego za wielce pożyteczne i służące zarówno jed­nostkowemu, jak i społecznemu dobru. Współpraca rodziny, szkoły i gminy oraz partnerstwo, jako jej najwyżej rozwinięta formuła, nie może stawać się fundamentalistyczną tezą, argumentowaną siłą, jakkol­wiek aksamitnie wyrażaną w otoczkach totalizujących procedur. Nauczyciele, pragnący zachować wolność tego obszaru od form jed­nostkowej i społecznej dominacji, muszą wobec tego świadomie, z du­żym wysiłkiem i determinacją dążyć do ukształtowania krytycznej podstawy własnych i cudzych działań, podejmowanych z myślą o współ­pracy rodzina-szkoła-gmina. W oparciu o niekończący się dialog, sys­tematycznie odsłaniać struktury panowania i pracować na ich zmianę.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)