Geochemia

Jest gałęzią nauk geologicznych obejmującą naturalną historię Ziemi z chemicznego punktu widzenia. Priorytetowe cele geochemii to: zapoznanie się ze składem chemicznym Ziemi i jej poszczególnych warstw; poznanie zasad rządzących rozmieszczeniem pierwiastków i związków chemicznych w obrębie poszczególnych środowisk ziemskich; ukazanie charakterystyki fizykochemicznej środowisk geologicznych oraz procesów chemicznych, które są odpowiedzialne za ich powstanie; prześledzenie w skali geologicznej historii Ziemi zmian geochemicznych, zachodzących zarówno na naszej planecie jako całości jaki i w poszczególnych geosferach. Nauką o podstawach chemicznych przemian w skorupie ziemskiej jest również astrochemia, dotyczy ona głównie związków i reakcji chemicznych zachodzących w przestrzeni kosmicznej. Astrochemia jest ściśle związana ze spektroskopią, gdyż właściwie jedyną metodą badań w tej dziedzinie są rozmaite metody spektroskopowe, choć czasem niektóre teorie astro chemiczne potwierdzane są zwykłymi technikami laboratoryjnymi.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)