DOPROWADZENIE DO OPORU

Nato­miast rodziców i gminę w obszarze tej współpracy doprowadza do opo­ru, jak wykazywałam w innych opracowaniach – wyrażanego najczęściej biernością lub walką. Głosząc partnerstwo i demokratyczne współistnie­nie, przywodzi marginalizację i dystrybucję uprzywilejowań.Uczelnie i reprodukujący formułowany przez nie dyskurs nauczycie­le, pod sztandarami nośnych haseł, z którymi wiąże się dzisiaj partner­stwo rodziny, szkoły i gminy, realizują własne cele. Zabezpieczają sobie środki działania, zdobywają określone społeczne i administracyjne po­zycje, chronią własną autonomię i interesy, itd. Rodziny uczniów, ich bliższe i dalsze otoczenie, grają w tym rolę ważnych, lecz planowo nie­mych bohaterów, na których dodatkowo, przy każdej okazji narzeka się z powodu niechęci do tak zwanej proszkolnej aktywności. Znajduje to potwierdzenie we wnioskach formułowanych przez licznych badaczy, także z krajów objętych badaniem.Kanalizowanie aktywności partnerów w dziedzinach ściśle określo­nych, bo poddających się przez to kontroli, wydaje się wręcz typowe w naszej rzeczywistości, co potwierdzałoby wzrastającą hegemonicz- ność toczącego się w niej dyskursu.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)