Chemia nieorganiczna

Dotyczy ona badań nad różnymi związkami nie zaliczanymi do organicznych, czyli nieorganicznymi. Kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną ewoluowały i zmieniały się na przestrzeni wieków. W dzisiejszych czasach uznaje się, że chemia nieorganiczna to chemia wszystkich związków, w których nie występują wiązanie węgiel-wodór. Na styku chemii organicznej i nieorganicznej znajduje się chemia metaloorganiczna i chemia związków kompleksowych. Do zagadnień chemii nieorganicznej zaliczamy np. chemię fizyczną, znajomość tej chemii pozwala wyczerpująco opisać, a częściowo również przewidzieć, właściwości związku; umożliwia także poprawne interpretowanie przebiegu różnorodnych procesów chemicznych; chemia fizyczna bada takie zjawiska jak równowaga i szybkość reakcji chemicznych, a także stan równowagi ustalający się w mieszaninach różnych związków, w tym dysocjację jonową i równowagę wytwarzającą się między jonami w roztworach wodnych; opis matematyczny tych procesów pozwala przewidzieć skład roztworów oraz kierunek zachodzenia reakcji w obserwowanym układzie.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)