CHARAKTER KSZTAŁCENIA

Świad­czyć by to mogło również o antycypacyjnym charakterze kształcenia, którego są beneficjentami. Wyglądałoby wówczas na to, że bardziej jest on nastawiony na zmiany, niż utrwala dobrze zdefiniowany stan. Trudno w sposób jednoznaczny przychylić się do jednej, bądź dru­giej wersji, poza tym nie o gotowe rozwiązania tu chodzi. W trakcie tych rozważań staje się możliwe jakieś zbliżenie do złożoności zagadnienia i tworzy się podłoże jakościowo nowych znaczeń, wiążących się z przy­gotowaniem nauczycieli do współpracy z rodzicami i środowiskiem.W tym świetle amerykańskie kształcenie nauczycieli, w uczelniach takich jak będąca miejscem badania – zorientowanych prośrodowisko- wo i lokalnie, powinno dążyć do przekształceń. Krytyczne ukierunko­wania, widoczne w ogólnej ofercie programowej, powinny przekładać się na specjalistyczne przygotowanie tak, by w jego finalnej wersji moż­na było mówić nie tyle o ekspercie w wąskiej dziedzinie, co o profesjo­naliście w postrzeganiu człowieka.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)