CEL NAUCZYCIELA

Celem nauczyciela w klasie szkolnej jest prowadzenie treningów w uczniowskich działaniach prak­tycznych. Metodę działania nauczyciela stanowi naśladowanie przez niego uznanych wzorów, takich jakie w przeszłości doprowadzały do uzyskiwania pożądanych efektów. Odpowiedzialność nauczyciela ma tutaj charakter zewnętrzny, gdyż punkt odniesienia stanowi dla niego mistrz, który jest dawcą wzorów jako wypróbowanych działań skutecz­nych, zweryfikowanych przez jego własną praktykę”.W świetle dokonanych interpretacji zebranego materiału empirycz­nego, dotyczącego holenderskiej grupy badawczej, można stwierdzić, że w Holandii kształcenie studentów nosi pewne cechy, pozwalające na sklasyfikowanie go w ramach modelu praktycznego. Co to za cechy? Prezentowałam je w toku wcześniejszych analiz, począwszy od warun­ków środowiskowych, występujących na terenie badań, skończywszy na ostatnio dokonanych analizach przygotowania studentów do współ­pracy z rodzicami i środowiskiem.W obecnym kontekście wydaje się niezwykle ważnym, że – po pierwsze, holenderska uczelnia objęta badaniem jest szkołą wyznanio­wą. W kraju tym nie oznacza to jakiejś wybujałej odmienności, widocz­nej w zewnętrznych szyldach, deklaracjach i spektakularnej afiliacji. Uczelnia ta jest jedną z wielu w Holandii, również jedną z wielu o cha­rakterze wyznaniowym, nie tyle z racji religijnych apoteoz, co faktu utrzymywania ich w części ze środków gmin wyznaniowych.

Witaj na moim blogu! Jestem nauczycielką w Liceum, wiem jak ważna dla człowieka wchodzącego w dorosłość jest wiedza jaką posiada. Serwis poświęcony jest edukacji o rozwojowi. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do śledzenia serwisu na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)